Sensorlink tildelt kontrakt med BP

Sensorlink er nylig blitt tildelt sin hittil største kontrakt. Kontrakten på over 50 millioner norske kroner er for leveransen av korrosjonsovervåkningssystemer til Steg 2-utviklingen på feltet Shah Deniz i Aserbajdsjan.

Systemet er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og partnere i næringsklyngen NCE Instrumentation.

Sensorlink skal levere 10 enheter av typen UltraMonit® høypresisjons korrosjonsovervåkingssystem til det BP-opererte olje- og gassfeltet Shah Deniz. Systemet skal brukes til å sikre integriteten i rørledninger under vann ved å overvåke korrosjonsrater. Systemet gir også tilbakemeldinger i sanntid om effektiviteten av injiserte korrosjonshemmere.

Det planlegges rundt 500 kilometer med rørledning under vann i Shah Deniz Steg 2- utviklingen.

– Dette er en viktig milepæl for Sensorlink som selskap og gir anerkjennelse til våre nye løsninger som et verdifullt verktøy i olje- og gassproduksjon. Det unike med vår teknologi er det høye presisjonsnivået som gjør det mulig å påvise mikrometerendringer i korrosjonsraten, sier Harald Sleire, administrerende direktør i Sensorlink.

Denne evnen skiller Sensorlinks system fra mange av konkurrentene og var årsaken til at selskapet ble invitert med i et kvalifiseringsløp for denne kontrakten.

UltraMonit® corrosion monitoring unit installed on pipe system
UltraMonit® corrosion monitoring unit installed on pipe system

Sleire mener det sterke miljøet i Trondheimsregionen og gode samarbeidsrelasjoner ble avgjørende i kvalifiseringen til kontrakten.

UltraMonit®-teknologien ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Statoil og Gassco, og ble deretter kommersialisert av Sensorlink. Systemet ble først kvalifisert til å arbeide sammen med DEH (Direct Electric Heat), i samarbeid med BP og SINTEF.

Sleire fremhever også den viktige rollen til Innovasjon Norge som finansieringspartner i oppstarten av prosjektet.

I flere stadier av kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink tett med NCEI-partnere. Inventas på subsea design, Simpro på produksjon, vibrasjon og temperaturkvalifisering (ISO 13626-8), og Norbit på trykktesting og kvalitetssikring.

Sensorlink har også jobbet tett med Axess Orkanger på sveisekvalifisering og med Bredero Shaw på termisk overflatebehandling. I sluttfasen av kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink med Statoil Rotvoll for å gjennomføre såkalt TRL4 testing, der hele UltraMonit®-enhet ble trykktestet i sjøvann i 48 timer for å fastslå at systemet er fullt funksjonell i sitt naturlige driftsmiljø på vanndybder ned til 2000 meter.

– Dette prosjektet markerer et viktig gjennombrudd for Sensorlink i subseamarkedet. Vi skal levere 10 enheter til Shah Deniz steg 2 i løpet av de neste to årene, og har dermed sikret et høyt aktivitetsnivå fremover og en mulighet til å utvikle selskap videre.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt

 

Edd Tveit, leder forretningsutvikling

E-mail: edd.tveit@sensorlink.no

Tlf: 906 94 644

 

Harald Sleire, administrerende direktør

E-mail: harald.sleire@sensorlink.no

Tlf: +47 930 42 861

 

One thought on “Sensorlink tildelt kontrakt med BP”

Comments are closed.