Sensorlink award contract with West African operator

Early this year Sensorlink was awarded a contract by a major West African operator for delivery of one UltraMonit retrofit subsea unit. The contract is a collaboration between Sensorlink and our partner EON Engineering Ltd. The UltraMonit Retrofit will be installed on an existing subsea oil export pipeline to monitor corrosion rates and provide feedback on corrosion inhibitor effectiveness.

To minimise the installation cost and time, the UltraMonit is autonomous and battery driven with a wireless communication unit. Data from the UltraMonit unit uploads via acoustic communication to shore for use in the operation and asset integrity management.
The West African waters are challenging with respect to marine growth and deposits and we have therefore tailored the tool to ensure that the ultrasonic sensors work under as optimal conditions as possible, says managing director Harald Sleire. The contract is important, as it will demonstrate the ease of installing an autonomous retrofit tool to get valuable data about existing pipelines.

Sensorlink at NACE Corrosion 2016 in Vancouver

Sensorlink introduced Pipemonit® SWARM® during NACE Corrosion 2016 last week. SWARM® is a new ultrasound monitoring device which has been designed for simple installation on pipes, welds, bends, T-joints and tanks. The SWARM® units can be installed in any configuration, and is certified for use in explosive atmosphere.

Sensorlinks booth was part of the international pavilion, and the main item on display was a matrix of six SWARM® modules which were installed on a section of steel pipe. In addition, an interactive metal loss sensitivity demonstration was available which was very popular amongst the audience.

Sensorlink AS launches PipeMonit® Swarm® at NACE CORROSION 2016.

Sensorlink AS is excited to announce the launch of PipeMonit® Swarm®, a flexible retrofittable ultrasonic based sensor system for high resolution corrosion and erosion monitoring.

Swarm® can be installed on any existing pipe or pipelines without production interference. No gluing, no welding or removal of coating required. No penetration of the pipe wall!
Combined with our Data Logger and PipeView® software Swarm® offers online and real-time corrosion and erosion monitoring. Its unique design enables quick installation on bends, tee-joints and weld joints providing online wall loss detection caused by any erosion or corrosion including sand erosion, selective weld corrosion and HAZ corrosion.
Our PipeMonit technology is used to manage corrosion inhibitor programs.
The official launch date for PipeMonit® Swarm® is set to the NACE CORROSION 2016 exhibition – March 6-10 – Vancouver Convention Centre – Canada. Come visit us and see live demo of PipeMonit® Swarm® at Booth 1750 at the International Pavillion

Sensorlink awarded the Impello Prize

Highest turnover growth in the «Midt-Norge» region of Norway.

Managing Director Harald Sleire receives the prize from Frode Iglebæk (Impello Management) at the NIT yearly presentation of the Midt-Norge region oil and gas industry state-of-affairs.

The Impello Prize is awarded to the company in the region with the highest turnover growth, and Sensorlink achieved a stunning growth of 290% from 2013 to 2014. This is related to the delivery of 10 advanced UltraMonit® subsea tool for BP at the Shah Deniz 2 field.

The growth is a recognition of the technology and capability of Sensorlink to deliver complex subsea projects and integrate its technology with major EPC contactors says Sleire.

Full details of the prize interview (Norwegian only)  and for the complete analysis please visit www.impello.no

Sensorlink tildelt kontrakt med BP

Sensorlink er nylig blitt tildelt sin hittil største kontrakt. Kontrakten på over 50 millioner norske kroner er for leveransen av korrosjonsovervåkningssystemer til Steg 2-utviklingen på feltet Shah Deniz i Aserbajdsjan.

Systemet er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og partnere i næringsklyngen NCE Instrumentation.

Sensorlink skal levere 10 enheter av typen UltraMonit® høypresisjons korrosjonsovervåkingssystem til det BP-opererte olje- og gassfeltet Shah Deniz. Systemet skal brukes til å sikre integriteten i rørledninger under vann ved å overvåke korrosjonsrater. Systemet gir også tilbakemeldinger i sanntid om effektiviteten av injiserte korrosjonshemmere.

Det planlegges rundt 500 kilometer med rørledning under vann i Shah Deniz Steg 2- utviklingen.

– Dette er en viktig milepæl for Sensorlink som selskap og gir anerkjennelse til våre nye løsninger som et verdifullt verktøy i olje- og gassproduksjon. Det unike med vår teknologi er det høye presisjonsnivået som gjør det mulig å påvise mikrometerendringer i korrosjonsraten, sier Harald Sleire, administrerende direktør i Sensorlink.

Denne evnen skiller Sensorlinks system fra mange av konkurrentene og var årsaken til at selskapet ble invitert med i et kvalifiseringsløp for denne kontrakten.

UltraMonit® corrosion monitoring unit installed on pipe system
UltraMonit® corrosion monitoring unit installed on pipe system

Sleire mener det sterke miljøet i Trondheimsregionen og gode samarbeidsrelasjoner ble avgjørende i kvalifiseringen til kontrakten.

UltraMonit®-teknologien ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Statoil og Gassco, og ble deretter kommersialisert av Sensorlink. Systemet ble først kvalifisert til å arbeide sammen med DEH (Direct Electric Heat), i samarbeid med BP og SINTEF.

Sleire fremhever også den viktige rollen til Innovasjon Norge som finansieringspartner i oppstarten av prosjektet.

I flere stadier av kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink tett med NCEI-partnere. Inventas på subsea design, Simpro på produksjon, vibrasjon og temperaturkvalifisering (ISO 13626-8), og Norbit på trykktesting og kvalitetssikring.

Sensorlink har også jobbet tett med Axess Orkanger på sveisekvalifisering og med Bredero Shaw på termisk overflatebehandling. I sluttfasen av kvalifiseringen samarbeidet Sensorlink med Statoil Rotvoll for å gjennomføre såkalt TRL4 testing, der hele UltraMonit®-enhet ble trykktestet i sjøvann i 48 timer for å fastslå at systemet er fullt funksjonell i sitt naturlige driftsmiljø på vanndybder ned til 2000 meter.

– Dette prosjektet markerer et viktig gjennombrudd for Sensorlink i subseamarkedet. Vi skal levere 10 enheter til Shah Deniz steg 2 i løpet av de neste to årene, og har dermed sikret et høyt aktivitetsnivå fremover og en mulighet til å utvikle selskap videre.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt

 

Edd Tveit, leder forretningsutvikling

E-mail: edd.tveit@sensorlink.no

Tlf: 906 94 644

 

Harald Sleire, administrerende direktør

E-mail: harald.sleire@sensorlink.no

Tlf: +47 930 42 861

 

Sensorlink awarded major contract with BP

Sensorlink, in collaboration with Innovation Norway and NCEI partners, awarded a major subsea instrumentation contract.

BP have awarded Sensorlink a contract worth approximately 50 million NOK to deliver 10 of its UltraMonit® high precision corrosion monitoring systems for BP-operated Shah Deniz Stage 2 development project in Azerbaijan. The UltraMonit® instrument is to be used as part of Shah Deniz 2’s flowline Integrity Management Strategy, monitoring corrosion rates and providing real time feedback on the effectiveness of the injected anti-corrosions inhibitors.

Harald Sleire, Managing Director of Sensorlink, commented “This is a very important milestone not only for Sensorlink, but also as acceptance of the technology as a valuable tool in Oil and Gas production. The uniqueness of our none-intrusive technology is the level of sensitivity which allows detection of micrometre changes in corrosion rate within a matter of days. This capability is what distinguishes Sensorlink from many of our competitors and was a tributary factor in being invited to qualify for this esteemed contract”.

Mr Sleire also commented on the uniqueness of the Trondheim region which he felt was instrumental in the success of Sensorlink from qualification activities through to this delivery.

UltraMonit® corrosion monitoring unit installed on pipe system
UltraMonit® corrosion monitoring unit installed on pipe system

The UltraMonit® technology was originally developed in collaboration with Statoil and Gassco and was then commercialised by Sensorlink.  The system was first qualified to work in conjunction with DEH (Direct Electric Heating), where Sensorlink collaborated directly with BP and SINTEF (one of the world’s leading authorities on DEH).

In initiation of the qualification, Mr Sleire emphasised the role Innovation Norway had had as an active funding partner in enabling the start-up of the project. During additional stages of the qualification Sensorlink have, and are still collaborating extremely closely with Inventas on subseas design, NCEI partner’s such as Simpro on manufacturing, vibration and temperature qualification (ISO 13626-8), and Norbit on pressure testing and quality assurance.

Sensorlink  have also worked closely with Axess Orkanger on weld qualification and with Bredero Shaw on thermal coating of the prototype. In the final stages of the qualification we have also had the pleasure of working with Statoil Rotvoll to perform what is known as TRL4 testing, where the complete UltraMonit® subsea unit was pressure tested in seawater over a 48 hour period to establish that the system is fully functional in its natural operational environment to water depths of up to 2000m.

Mr Sleire stated “This project marks a major breakthrough for Sensorlink in the subsea market with the 10 units being delivered to BP-operated Shah Deniz 2 Project over the next 2 years, thus securing a high level of activity and a unique opportunity to develop the company.

For further details please contact Harald Sleire Managing Director or Edd Tveit Business Development Director. 

 

UltraMonit® Heidrun

Sensorlink installed a UltraMonit® subsea clamp on a water injection pipeline at the Heidrun platform in the North Sea 3-4 years back. The clamp was equipped with 96 ultrasound transducers for circumpherencial measurement around 50 cm along the pipe.

hedrun-tool3

The system was designed with acoustic communication so that data could be picked up by the platform’s ROV. The data has not been collected the last year, and we were very curious about the data quality when it was picked up from the water in May 2013. The data was of high quality and with high resolution. The picture below showes a sample wall loss kurve for one measurement channel. This curve indicates that the wall lost 0,19 mm of wall thickness during the 315 days plotted. The average wall loss for the measurement area (all 96 transducers) over the same period was approximately 0,10 mm.

New PipeMonit® installation

Sensorlink is planning six new installations for a Canadian Oilsands operator this summer. The installation will then count 20 monitoring stations in total. The installations are wireless, with cell phone communication (GSM) and battery/solar power. The system provides the operator with exact real-time wall thickness measurment in 360 degrees around the circumference of the pipe (24 clock positions), wall loss rates, wear profiles and more. The operator is using this knowledge to optimize pipeline maintenance and replacement, as well as using the information when designing new systems. OPEX is reduced by moving away from manual inspection, and CAPEX is reduced by exstending pipeline lifetime.

UltraMonit® subsea pilot

Sensorlink is working together with a UK North Sea operator to do a pilot trial this summer on a 12″ coated subsea pipeline. The test is set up to verify UltraMonit® performance when reading through 3-layer Polypropylene (3LPP) with an UItraMonit® retrofit clamp-on solution. The client is looking for a high resolution system to monitor their pipelines for different kind of corrosion and erosion. The pipeline that will be monitored for this test is expected to experience bottom-of-line corrosion.